Daily Archives: January 10, 2018

Kajian Uqudullijain Ke-9

Refresh pertemuan sebelumnya: Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 228 وللرجال عليهن درجۃ “Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya….” Seorang laki-laki itu mempunyai kemuliaan melebihi istrinya. Yakni dalam hal kewajiban taat bagi seorang istri kepada suaminya. Seorang suami sudah memberikan mahar/mas kawin dan wajib memberikan nafkah untuk kemaslahatan istrinya. Diriwayatkan bahwa saat haji wada’ yang bertepatan hari jumat, Rasulallah … Continue reading

Posted in Asyiknya Menulis | Leave a comment