Bojo Ayu lan Manak-an

 Bojo Ayu lan Manak-an(Istri Cantik dan Gampang Punya Keturunan)

.

Ojo akeh-akeh to jupuk bathi iku. Tak dongakke kowe oleh bojo sing ayu, manis lan manak-an (Jangan banyak-banyak kalau ambil laba. Aku doain kamu dapat istri cantik, manis dan gampang punya anak)

.

Di suatu jejaring sosial, Kamul berjualan keripik singkong dengan memunculkan gambar keripik disertai dengan penjelasannya. Keripik pedas Rp 12.000,- Keripik Manis Rp 14.000,- Keripik Asin Rp 10.000,-. Ditengah aksi berjualan tersebut Kamijo memberikan komentar dibawahnya.

 

Kamijo           : Keripik singkong rasa tape ono ndak mas? Mbok ojo larang-larang to yen ngregani. Limang ringgit oleh? (Keripik singkong rasa tape ada nggak mas? Mbok jangan mahal-mahal to jualannya. Lima ringgit boleh?)

 

Kamul            : waduh ngapunten mas. Regane ya sak munu iku. Nggak iso kurang mas. Mbok menawi ndamel rupiah mawon lah mas. (Waduh maaf mas. Harganya ya segitu. Tidak bisa kurang mas. Kalau bisa pakai rupiah saja lah mas)

 

Kamijo           : Maksude limang ringgit rupiah kang. Yen wong gunung, limang ringgit iku sewu rongatus seket amarga ndisik terakhir enek wong nggonku dadi TKI nang Malaysia kurs rupiah 250 sak ringgit. (maksudnya lima ringgit rupiah mas. Kalau orang pegunungan, lima ringgit itu Rp 1.250,- karena terakhir ada orang di daerahku jadi TKI di Malaysia kurs rupiah 250 satu ringgitnya)

 

Kamul            : Wkwkwk. Gak iso mas. Monggo pesen kalau gelem. (Wkwkwk. Tidak bisa mas. Mari dipesan kalau mau)

 

Kamijo           : Ya wes tak undaki rongatus seket. Dadi sewu mangatus. Kirim nang kuto kerjaku Manado yo. Utang disik, mengko tak bayari yen ketemu nangomah. (Ya sudah tak naikkan Rp 250,-. Jadi Rp 1.500,-. Kirim di tempat kerjaku Manado ya. Utang dulu. Nanti tak bayar kalau ketemu di kampung)

 

Kamul            : Dereng angsal mas. Regane sampun pas. (Belum bisa mas. Harganya sudah pas)

 

Kamijo           : Ya wes regani pas se piro? Ojo akeh-akeh to jupuk bathi iku. Tak dongakke kowe oleh bojo sing ayu, manis lan manak-an. Piye kang? (Ya sudah harga pasnya berapa? Jangan banyak-banyak kalau ambil laba. Aku doain kamu dapat istri cantik, manis dan gampang punya anak. Gimana mas?)

 

Kamul            : @#$%^&

 

#Gedung Angkuh, 25012012

gambar

 

 

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *